oferujemy fachową pomoc i doradztwo w zakresie doboru i zakupu specjalistycznego sprzętu i urządzeń tefloinformatycznych oraz oprogramowania komputerowego. Nowoczesne rozwiązania elektroniczne obejmują m.in:

 • programy powiększające obraz na ekranie
 • programy obsługujące syntezatory mowy i monitory brajlowskie (screen readers)
 • programy uździękawiajace i ubrajlawiające
 • syntezatory mowy
 • programy i urządzenia lektorskie
 • notatniki, terminale (monitory, linijki) brajlowskie
 • drukarki brajlowskie i maszyny brajlowskie do pisania
 • mówiące telefony komórkowe
 • cyfrowa książka mówiona
 • elektroniczne notatniki i dyktafony
 • powiększalniki ekranowe i lupy elektroniczne
 • inny sprzęt rehabilitacyjny dla niewidomych i słabowidzących
 • wypełnienia wniosku na pozyskanie pomocy finansowej w ramach programów realizowanych przez Pfron dla osób niepełnosprawnych
 • dowozu wymaganych dokumentów do miejsca zamieszkania klienta
 • instalacji specjalistycznego sprzętu i oprogramowania w miejscu zamieszkania klienta
 • generowanie faktur Pro-Forma niezbędnych do złożenia wniosku

Aktualnie osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o pozyskanie dofinansowania w ramach programów:

1. "Aktywny samorząd 2016" m.in.w zakresie:

Obszar B – Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
Szczegółowa informacje z zakresu programu „Aktywny samorząd 2016” znajduje się Tutaj

2. "Pegaz 2003"

Szczegółowa informacje z zakresu programu „Pegaz 2003” znajduje się Tutaj