Zasady zakupu komputerów na 0% VAT

Na podstawie „Ustawy o podatku od towarów i usług” z dnia 11 marca 2004 roku (art. 83 ust. 1 pkt. 26) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

  • Dla placówek oświatowych (szkoły, przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo wychowawcze)
  • Dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym

Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają następujące towary:

  • Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, drukarki, skanery
  • Urządzenia komputerowe do pism Braille'a
  • Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy)

Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT należy wydrukować a następnie wypełnić zamieszczone poniżej zamówienie: