Zasady zakupu komputerów na 0% VAT

Na podstawie "Ustawy o podatku od towarów i usług" z dnia 11 marca 2004 roku (art. 83 ust. 1 pkt. 26) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają następujące towary:

Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT należy wydrukować a następnie wypełnić zamieszczone poniżej zamówienie: